Category: Classical

Modlitba Na Moři - Sbory Církve Bratrské - Hallelujah (Vinyl, LP)

Related Posts

8 thoughts on “ Modlitba Na Moři - Sbory Církve Bratrské - Hallelujah (Vinyl, LP)

  1. Hrádecký sbor patří mezi malé tradiční sbory v rámci Slezské církve evangelické a.v. Na rozdíl od jiných sborů v něm nepůsobilo vnitromisijní hnutí. Po druhé světové válce někteří aktivní členové sboru odešli do sousedního sboru Církve bratrské. Po desetiletí byl sbor utvářen tak, aby byl jiný než sbor v.
  2. Místem setkání je, kromě jinak uvedených, Modlitebna Církve bratrské na Tyršově ulici č.p. v České Skalici. Nedělní bohoslužba v ; Před bohoslužbou chvíle modliteb v Zkouška pěveckého sboru v V rámci bohoslužby setkání dětí - Besídka. Studium Bible.
  3. Až symbolicky s tímto záměrem kontrastuje vytížená kapacitní komunikace I/35 ohraničující pozemek. Budova nabízí možné odpovědi na otázky co je to liturgický prostor či liturgie ve vztahu k soudobé architektuře. Zdroj: sbor Církve bratrské v Litomyšli.
  4. Synodní rada jednala také o projektu stavby školní budovy pro Bratrskou školu, a to na pozemku v blízkosti současného působiště školy v Praze 7-Holešovicích, kde škola doposud sídlí v nájmu. Pozemek ve vlastnictví městské části církev získala na 99 let do bezplatného užívání na základě smlouvy o .
  5. Kostel Českobratrské církve evangelické října 28 3 – Dětský pěvecký sbor CANZONettA(vede Petra Nová) – Od srdce (spirituálový večer Waltera Matláška) – Chrámový pěvecký sbor (vede Rut Budínová) – Pozounový sbor CONSONARe – improvizace na lutherovy texty (slovo a hudba – David Nečil a Jan Meisl).
  6. Denní modlitba církve, jinak též liturgie hodin (latinsky liturgia horarum), božské oficium (latinsky officium divinum), či hovorově „modlitba breviáře“ tvoří oficiální liturgickou modlitbu římskokatolické cíclapunpoipudedentdisksacpacaspimac.coinfoie hodin je pro církev prostředek, jak naslouchat Božímu slovu a vstupovat do tajemství Ježíše Krista a spásy a bez přestání se modlit – Ef 6.
  7. SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ V TEPLICÍCH. BŮH JE LÁSKA. Úvodní stránka > Fotogalerie > Menu. O nás Novinky Sbor Záznamy kázání Dorost Fotogalerie Biblická stezka Svědectví Petra Jaška Víkendovka dorostu Ústí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *